Car Rental

Quang Binh Car rental

Nhiều dòng xe với chính sách linh động

Kia Morning – Kia RIO – 600.000 VNĐ VÀ 900.000 VNĐ/ngày

PRICE 600.000 VNĐ and 900.000 VNĐ/ DAY

Toyota Innova – 1.000.000 VNĐ/ngày

PRICE 1.000.000 VNĐ/ DAY

Ford Transit 16 chỗ – 1.500.000 VNĐ/ngày

PRICE 1.500.000 VNĐ/ DAY