Motobike Rental

SIRIUS – 150.000 VNĐ/ NGÀY

PRICE 150.000 VNĐ/ DAY

 

 

WAVE RSX – 100.000 đến 150.000 VNĐ/ NGÀY

PRICE 100.000 VNĐ to 150.000 VNĐ/ DAY

 

WAVE S – 100.000 VNĐ/ NGÀY

PRICE 100.000 VNĐ/ DAY

WAVE ALPHA – 100.000 VNĐ/NGÀY

PRICE 100.000 VNĐ/ DAY

HONDA DREAM – 100.000 VNĐ/NGÀY

PRICE 100.000 VNĐ/ DAY