Car Rental

Quang Binh Car rental

Kia Morning – Kia RIO – 600.000 VNĐ VÀ 900.000 VNĐ/ngày

PRICE 600.000 VND and 900.000 VND/ DAY

Toyota Innova – 1.000.000 VNĐ/ngày

PRICE 1.000.000 VND/ DAY

Ford Transit 16 chỗ – 1.500.000 VNĐ/ngày

PRICE 1.500.000 VND/ DAY